จังหวัดเชียงใหม่เปิดการรณรงค์เจ็ดวันปลอดควันวันสงกรานต์และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ปี 2550

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หวังว่าการเปิดการรณรงค์เจ็ดวันปลอดควันวันสงกรานต์และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ปี 2550 จะเป็นแบบอย่างในการป้องกันและลดปัญหาทั้งสองอย่างได้อย่างยั่งยืน
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์เจ็ดวันปลอดควันวันสงกรานต์และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ปี 2550 ณ สนามภายในอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการกำหนดมาตรการสำหรับแก้ปัญหาหมอกควันที่เคยปกคลุมจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งมาตรการสำหรับป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากที่เคยมีสถิติสูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศในปีที่ผ่านมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าปัญหาหมอกควันได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ทัศนวิสัยและการท่องเที่ยว ในขณะที่ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนก็สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและลดปัญหาครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นแบบอย่างในการป้องกันปัญหาทั้งสองในระยะยาวได้
หลังจากทำพิธีเปิดแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหลอดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากสมาพันธ์ช่วยภาครัฐลดปัญหาแอลกอฮอล์แห่งชาติ ส่งให้กับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นำไปใช้ ในการปฏิบัติงาน พร้อมทำพิธีปล่อยขบวนรณรงค์และสำรวจทั้งสองปัญหาทั้งทางบกและทางอากาศ
 
11 เมษายน 2550 , 15:49 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่