วัฒนธรรมเตือนเล่นสงกรานต์อย่างเหมาะสมทั้งกิจกรรมการแสดงและการแต่งกาย

  
     วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ผู้ที่ร่วมงานสงกรานต์จัดกิจกรรมและการละเล่นอย่างเหมาะสมรักษาประเพณีไทยและประเพณีสงกรานต์ล้านนา
นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัดเชียงใหม่มีความเป็นห่วงเรื่องการจัดกิจกรรม การแต่งกายและการแสดงต่าง ๆ ในช่วงงานเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยได้ประสานการดูแลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือผู้จัดงานและประชาชนให้ตระหนักถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังมีประเพณีล้านนาอันงดงาม
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ในงานประเพณีสงกรานต์ปีนี้ได้รณรงค์เรื่องการแต่งกายพื้นเมือง การปฏิบัติตามประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ รวมทั้งการขอพรจากผู้ใหญ่ ที่สำคัญ ได้ขอให้งดการดื่มสุราและของมึนเมา ที่จะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุได้อีกด้วย
 
11 เมษายน 2550 , 19:58 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่