จัดการฝึกอบรมทักษะและทดสอบเป็นผู้ประกาศครั้งที่ 3

  
     สมาคมนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมและทดสอบเป็นผู้ประกาศครั้งที่ 3
นางสาวลักษมี ศรีสมเพชร นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สมาคมฯ ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดจัดการฝึกอบรมทักษะเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พร้อมดำเนินการทดสอบเป็นผู้ประกาศในเขตภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2550 เพื่อเปิดโอกาสให้นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบใกล้บ้าน
การฝึกอบรมครั้งนี้กำหนดรับสมัครเพียง 200 คนเท่านั้น โดยอัตราค่าสมัครบุคคลทั่วไปคนละ 2,850 บาท สมาชิกตลอดชีพของสมาคมฯ คนละ 2,500 บาท ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและรับสมัครทั้งพระภิกษุสามเณร
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตัวเองที่ สำนักงานสมาคมนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ อาคารศรีสมเพชรกรุ๊ป เลขที่ 1 ถนนรัตนโกสินทร์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5321-3688 และ 0-5321-8688 ต่อ 511 หรือโทรสาร 0-5321-5632 หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
 
12 เมษายน 2550 , 13:15 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่