บรรยากาศสงกรานต์เชียงใหม่วันที่ 12 เมษายน 2550

  
    
บรรยากาศสงกรานต์เชียงใหม่ในวันนี้ มีกิจกรรมตลอดทั้งวันให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา
บรรยากาศเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่เริ่มตั้งแต่เช้า ที่ข่วงวัฒนธรรมสามกษัตริย์มีพิธีทำบุญตักบาตรครบ 711 ปีนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ และพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดขบวนแห่สักการะสระเกล้า ดำหัวพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อย่างสวยงามเต็มรูปแบบตั้งแต่หน้าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยถึงข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
ที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีพิธีบวงสรวงและอัญเชิญเศียรท้าวกบิลพรหมองค์มหาสงกรานต์และพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ที่วัดโลกโมฬีและวัดอินทขิลสะดือเมืองมีพิธีทำบุญตานขันข้าว พิธีสรงน้ำพระ ตัดจ้อ ตานตุงตามประเพณี เช่นเดียวกับที่พันอ้น ได้จัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจดีย์วัดพันอ้นเพื่อเป็นการฉลององค์เจดีย์ใหม่หลังจากที่องค์เดิมอายุกว่า 500 ปีได้พังลงไป ขณะที่วัดศรีสุพรรณมีพิธียกช่อฟ้า สืบชะตา บูชาตุง สาธิตหัตถกรรม การแสดงมหรสพและจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ในด้านศิลปะวัฒนธรรมนั้น ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารมีการประกวดจ๊อย ค่าวฮ่ำพระสิงห์ เพลงไทยล้านนา ศิลปะพื้นบ้าน
ที่วัดเจ็ดลินมีการก่อเจดีย์ทรายสุดส้าว ใหญ่ที่สุดในโลก การประกวดปั๋นปอนปีใหม่ และศิลปะพื้นเมือง ส่วนที่พุทธสถานเชียงใหม่มีการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ การก่อเจดีย์ทราย แข่งขันทำอาหารพื้นเมือง
ในช่วงเย็นมีงาน 711 ปีสรีปี๋ใหม่เมือง และถนนวัฒนธรรมคนเมืองและอาหารนานาชาติตั้งแต่ข่วงท่าแพถึงถนนราชดำเนิน การประกวดมหกรรมคีตดนตรีล้านนา การประกวดศิลปินพื้นบ้าน ประกวดนางงามมิตรภาพนานาชาติ และเทพีสงกรานต์ที่ข่วงประตูท่าแพ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ได้ตลอดทั้งวันตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
 
12 เมษายน 2550 , 18:40 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่