สงกรานต์ผ่านมา 3 วัน เชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตแล้ว 8 คน

  
    
สงกรานต์ผ่านมา 3 วัน เชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตแล้ว 8 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งแยกจุดบริการประชาชนออกจากจุดตรวจบูรณาการและเพิ่มเวลาตรวจช่วงกลางคืน
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่สรุปยอดรวมอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในจังหวัดเชียงใหม่ 3 วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตแล้ว 8 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 2 คน อุบัติเหตุเกิดขึ้น 59 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 57 คน เป็นชาย 43 คน หญิง 14 คน ในจำนวนนี้อุบัติเหตุเกิดจากรถจักรยานยนต์ 43 ครั้ง ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางสายรอง ทางเข้าหมู่บ้านและส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่
ล่าสุดนายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเน้นย้ำมาตรการการรักษาความปลอดภัยด้านจราจรหลังจากตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยได้สั่งการให้แจ้งเตือนศูนย์ปฏิบัติการอำเภอและกิ่งอำเภอ ตั้งจุดบริการประชาชนแยกออกจากจุดตรวจบูรณาการและจุดตรวจเคลื่อนที่ของตำรวจ อีกทั้งขอให้เพิ่มเวลาตรวจช่วงกลางคืนให้นานกว่าเดิมเพราะส่วนใหญ่เหตุจะเกิดช่วงกลางคืน ขณะเดียวกันจะมีการย้ายจุดตรวจบูรณาการไปอยู่ในช่องทางส่งกลับนักท่องเที่ยวในช่วงระหว่างวันที่ 14 –17 เมษายน เพราะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางกลับ
ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่
 
14 เมษายน 2550 , 13:55 น. , อ่าน 1265  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่