กิจกรรมเนื่องในวันครอบครัว 14 เมษายน 2550

  
    
เชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันครอบครัวและเทศกาลสงกรานต์อย่างหลากหลาย ทั่วทั้งเมือง โดยวันนี้ ไฮไลท์อยู่ที่ขบวนขนทรายเข้าวัด และแห่ไม้ค้ำสะหลีในช่วงบ่าย
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันครอบครัวอย่างหลากหลาย ตั้งแต่ช่วงเช้า วัดต่างๆ ได้จัดพิธีทำบุญตานขันข้าวตามประเพณี ประชาชนได้พาครอบครัวเข้าวัดทำบุญ โดยในวันนี้ประชาชนนิยมไปร่วมขบวนขนทรายเข้าวัดเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา โดยมีความเชื่อว่าคนเมื่อไปวัดแล้ว มักจะมีทรายติดมาบ้างไม่มากก็น้อย เมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่ไทยก็จะนิยมขนทรายไปคืนวัด อีกทั้งจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย ปักตุง ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อจรรโลงศาสนา โดยเฉพาะประชาชนในภาคเหนือจะมีกิจกรรมแห่ไม้ค้ำสะหลี หรือไม้ค้ำโพธิ์ เพื่อไปค้ำที่ต้นโพธิ์อันเป็นสัญลักษณ์ของการค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน โดยประชาชนต่างกล่าวถึงความสำคัญของการร่วมกิจกรรมดังกล่าวว่า เป็นเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธที่จะยึดมั่นในความดี ภายใต้หลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขณะที่รอบคูเมืองยังคงมีนักท่องเที่ยวปักหลักเล่นน้ำสงกรานต์อย่างหนาแน่น การจราจรยังติดขัดเช่นเดิม
วันนี้มีกิจกรรมจุ๊มน้ำเย็นก๋าย จุ๊มใจด้วยพระธรรม ที่วัดพระเชตวัน ส่วนที่วัดอินทขิลสะดือเมือง ยังคงมีกิจกรรมสืบสานงานศิลป์ แผ่นดินล้านนา เช่นเดียวกับวัดโลกโมฬีที่มีงานสรงน้ำพระและตัดจ้อตานตุงตามประเพณี หากนักท่องเที่ยวอยากชมเจดีย์ทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้องแวะไปที่วัดเจ็ดริน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสรงน้ำพระด้วยหลุกหรือระหัดวิดน้ำแบบโบราณด้วย หรือจะแวะชมหนองเจ็ดรินที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานได้ด้วย ส่วนที่วัดพันอ้นยังคงมีการจัดสรงน้ำพระเจดีย์วัดพันอ้นเช่นเดิม ขณะที่วัดศรีสุพรรณ ย่านชุมชนประดิษฐ์เครื่องเงินอันเลื่องชื่อกลางเมืองเชียงใหม่ ได้จัดพิธีสืบชะตาบุญ บูชาตุง สาธิตหัตถกรรมพื้นบ้านและมหรสพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
กิจกรรมใหญ่ของวันนี้ อยู่ที่ขบวนแห่ขนทรายเข้าวัดและไม้ค้ำสะหลี จากบริเวณสะพานนวรัฐไปยังวัดบนถนนท่าแพ และในช่วงค่ำ มีการประกวดศิลปินพื้นบ้าน นางงามมิตรภาพนานาชาติและเทพีสงกรานต์ ที่ข่วงประตูท่าแพ
ขณะที่สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีมหาสงกรานต์ล้านนา นำศิลปินชาวเครือไตมาจัดคอนเสิร์ตภายในสวนสัตว์ด้วย
 
14 เมษายน 2550 , 18:31 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่