สงกรานต์ผ่านไปแล้ว 4 วัน เชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 10 คน

  
    
สงกรานต์ผ่านไปแล้ว 4 วัน เชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 10 คน ขณะที่จังหวัดเร่งระดมทุกหน่วยงานแก้ปัญหาไม่ให้มีผู้เสียชีวิตเกิน 12 คน ตลอดช่วงเทศกาล
เทศกาลสงกรานต์ผ่านไปแล้ว 4 วัน จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวอยู่อย่างหนาแน่น การจราจรติดขัดทั่วทั้งเมือง แม้หลายฝ่ายจะพยายามทำงานประสานกันเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินประชาชนอย่างที่สุดแล้ว แต่ก็พบว่าจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรแล้ว 10 คน เป็นชาย 8 คน เป็นหญิง 2 คน เกิดจากรถจักรยานยนต์ 9 ราย รถยนต์ 1 ราย โดยอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 82 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 79 คน ส่วนใหญ่เป็นชาย และส่วนใหญ่จะเกิดทั้งเส้นทางสายหลักและสายรอง ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นต้องควบคุมไม่ให้มีผู้เสียชีวิตเกิน 12 คนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ 1.5 คนในช่วงเวลาปกติ
นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางป้องกันอีก 3 วันที่เหลือเพราะเป็นช่วงของการส่งกลับนักท่องเที่ยว โดยขณะนี้ได้เปลี่ยนจุดตรวจบูรณาการไปอยู่ในช่องทางส่งกลับนักท่องเที่ยวแล้วเพื่ออำนวยการส่งนักท่องเที่ยวกลับโดยสวัสดิภาพ
 
15 เมษายน 2550 , 10:58 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่