กิจกรรมสงกรานต์ 15 เมษายน 2550

  
    
ที่เชียงใหม่ยังคงจัดกิจกรรมเนื่องในวันพญาวัน ในเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมทั่วทั้งเมือง
ที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง วันนี้ถือเป็นวันพญาวัน เป็นวันเถลิงศกเริ่มต้นจุลศักราชใหม่ประชาชนนิยมเข้าวัดทำบุญ หรือเรียกตามภาษาพื้นเมืองว่าตานขันเข้า เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษหรือญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้จะนำตุงหรือธงไปปักที่เจดีย์ทราย โดยเชื่อว่าการทานตุงมีอานิสงส์ สามารถช่วยให้ผู้ตายที่มีบาปหนักถึงตกนรกสามารถพ้นจากขุมนรกได้ ในวันพญาวันนี้ บางท่านอาจจะเตรียมไม้ง่ามไปถวายสำหรับค้ำต้นโพธิ์ ถือคติว่าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการจะช่วยกันค้ำจุนพระศาสนาให้ยืนยาวต่อไป และจะมีการสรงน้ำทั้งพระพุทธรูป สถูปเจดีย์รวมทั้งสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ด้วย ในตอนบ่ายจะมีการไป ดำหัวหรือไปคารวะผู้เฒ่าผู้แก่บิดามารดา ญาติพี่น้องผู้อาวุโสหรือผู้มีบุญคุณหรือผู้ที่เคารพนับถือ เพื่อเป็นการขอขมาและผู้ใหญ่ก็จะให้พร (ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.lannaworld.com/believe/newyear.htm)
ส่วนกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ ประชาชนไปใส่บาตรทำบุญตามวัดต่าง ๆ ขณะที่นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดทำพิธีดำหัวเจ้านายฝ่ายเหนือที่บ้านพักคุณหญิงเจ้าระวิพันธุ์ สุจริตกุล เจ้านายฝ่ายเหนือ ส่วนในช่วงบ่ายจะมีพิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่บ้านพักโดยประชาชนจาก 22 อำเภอสองกิ่งอำเภอซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี วันนี้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมการแสดงคนเสิร์ตของศิลปินล้านนา การละเล่นพื้นบ้านตามวิถีชีวิตของชาวล้านนาย้อนยุค การฟ้อนวิถีคนเมืองและระบำชาวเขารวมเผ่า ขณะที่บรรดาหัววัดต่าง ๆ ได้มีกิจกรรมสรงน้ำพระ ตัดจ้อ ตานตุงตามประเพณี วันเสาร์มีกิจกรรมถนนคนเดินที่ถนนวัวลายด้วย
 
15 เมษายน 2550 , 11:01 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่