กิจกรรมเนื่องในวันปากปี

  
    
จังหวัดเชียงใหม่ยังคงจัดกิจกรรมในวันปากปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ได้มีพิธีดำหัวขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่
วันที่ 16 เมษายน 2550 ที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง วันนี้ถือเป็นวันวันปากปี ในวันนี้ ศรัทธาที่ไม่ไปที่วัดก็ จะไปเตรียมสถานที่ เพื่อทำบุญใจบ้าน คือบริเวณที่ตั้งของ เสาใจบ้านหรือสะดือบ้านบ้างเรียก แปลงบ้าน หรือส่งเคราะห์บ้าน บริเวณหอเสื้อบ้าน (อารักษ์หมู่บ้าน) ที่วัดตอนเช้าจะมีการทำพิธีปูชาเข้าลดเคราะห์ ปูชาเข้ายกเคราะห์ ปูชาเคราะห์ปีใหม่ ปูชาสระพระเคราะห์ เป็นต้น เชื่อว่าผู้ที่บูชาดังว่าในวันปากปี จะได้รับความคุ้มครองไปตลอดปี และชาวบ้านบางคนจะพากันไปดำหัววัด คือไปทำพิธีคารวะเจ้าอาวาสวัดที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ด้วยโดยในวันนี้ประชาชนจะนิยมรับประทานแกงขนุน อันมีความหมายว่าจะมีคนอุดหนุนค้ำชูตลอดปี (ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.lannaworld.com/believe/newyear.htm)
วันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าดำหัวของพรพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ ที่วัดบุพพาราม วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดสันติธรรม วัดเจ็ดยอด วัดศรีโสดา วัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร เเละ วัดโรงสามัคคีธรรม ขณะที่สวนสัตว์เชียงใหม่จัดงาน ส่งท้ายเทศกาลสืบสานประเพณีมหาสงกรานต์ล้านนา ชมการแสดงดนตรีของ เทิดไทย ไชยนาม เเละ บุญศรี รัตนัง ที่เวทีจัดแสดงภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
 
16 เมษายน 2550 , 19:30 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่