ชาวบ้านนับร้อยคนชุมนุมคัดค้านการรื้อฝายกั้นลำน้ำปิง เพราะเกรงจะไม่มีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

  
     ชาวบ้านนับร้อยคนจากตำบลท่าวังตาล อ.สารภี และตำบลป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นับร้อยคนรวมตัวกันที่บริเวณฝายท่าวังตาลเพื่อคัดค้านการขุดเจาะฝาย ภายหลังมีรถแบ็คโฮ ของทางราชการเข้าไปขุดฝายเพื่อระบายน้ำ โดยชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันขับไล่จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ ต้องล่าถอยออกจากพื้นที่ โดยกลุ่มชาวบ้านกล่าวว่าฝายน้ำล้น 3 แห่งในแม่น้ำปิงคือฝายท่าวังตาล ฝายนางนวล และฝายเหมืองพญาคำเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวเชียงใหม่ และลำพูนใช้เพื่อการเกษตรนานหลายชั่วอายุคน เดิมเป็นฝายหินทิ้งที่ชาวบ้านทำขึ้นเอง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมีน้ำไว้ทำนา ทั้งนี้ชาวบ้านไม่เชื่อว่าการทำฝายยางจะสามารถควบคุมระดับน้ำได้จริง อีกทั้งเห็นว่าฝายทั้ง 3 แห่งระดับสันฝายอยู่ใต้น้ำจึงไม่น่าจะเป็นสาเหตุสำคัญของน้ำท่วม โดยเห็นว่าอุทกภัยเป็นเรื่องธรรมชาติที่เหนือการควบคุมและได้รับผลกระทบไม่นาน ขณะที่รื้อฝายชาวบ้านต้องเดือดร้อนตลอดไป นายชุมพร แสงมณี นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้เจรจากับผู้นำ และตัวแทนชาวบ้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด โดยที่ประรุมได้ข้อสรุปว่า การเปิดช่องเหนือฝายจะมีผลต่อระดับน้ำทำให้น้ำไม่ไหลเข้าเหมือง การเปิดช่องน้ำจะทำให้น้ำไหลเร็วและความแรงของน้ำจะทำให้ตลิ่งพังทลายเพิ่ม อีกทั้งการเปิดช่องให้น้ำไหลแรงจะมีผลให้นำพัดพาหินไปกับน้ำด้วยจึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งระงับการเปิดฝายก่อน ส่วนระยะยาวชลประทานแจ้งว่าจะเสนอทำระบบประตูระบายน้ำในช่วงฤดูแล้ง และจัดหาน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตรในระหว่างดำเนินการก่อสร้างไม่ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ และจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนดำเนินการใด ๆ
 
, อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่