ดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่

  
    
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อแผ่นดินล้านนา ซึ่งได้จัดประจำทุกปีในช่วงปีใหม่เมือง
จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่และเจ้านายฝ่ายเหนือ เพื่อรำลึกถึงปูชนียบุคคลของชาวล้านนา และเเสดง ความเคารพสักการะในโอกาสเทศกาลประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่วัดสวนดอก โดยในปี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิชัย ศรีขวัญ ได้นำ ริ้วขบวนเครื่อง สักการะของ ข้าราชการ กลุ่มแม่บ้าน นักเรียนนักศึกษากว่า 1,000 คน เดินทางจากหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคลื่อนขบวนเข้าสู่บริเวณพิธี นอกจากนี้ยังมีการเเสดงจากขบวนเเห่ของสถานศึกษาต่างๆ ฟ้อนรำสักการะบริเวณลานวัดหน้ากู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่
เจ้าวงศ์สัก ณ เชียงใหม่ หนึ่งในผู้สืบเชื้อสายสกุลเจ้าเจ็ดตน กล่าวว่างานดังกล่าวได้ถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้าหลวงเชียงใหม่ทุกพระองค์ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมีและเจ้านายฝ่ายเหนือที่ล่วงลับ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของเจ้าหลวงเชียงใหม่ทุกพระองค์ที่มีต่อแผ่นดินเชียงใหม่ –ล้านนา เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้สร้างบ้านแปงเมือง โดยร่วมกอบกู้อิสรภาพจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่าได้สำเร็จและปกครองชาวล้านนาให้อยู่เย็นเป็นสุขมีวัฒนธรรมในดินแดนอันงดงามแห่งนี้มาตราบจนทุกวันนี้
งานดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่จัดเป็นประจำทุกปี มีประชาชนไปร่วมงานจำนวนมากท่ามกลางขบวนแห่แบบล้านนาพร้อมเครื่องสักการะอย่างเต็มรูปแบบ
 
19 เมษายน 2550 , 10:06 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่