ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่

  
    
ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ มียอดผู้เสียชีวิตเกินจากประมาณการณ์ 1 คน
นายกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงษ์ เเละหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการของตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้สรุปยอดรวมอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน ที่ผ่านมา มียอดผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 13 คน เกินจากที่ประมาณการณ์ไว้ 1 คน อุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 127 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 125 คนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการดื่มสุรา รองลงมาคือการขับรถเร็ว โดยส่วนใหญ่แล้ว เกิดในถนนสายหลักมากกว่าถนนสายรอง และเกิดขึ้นมากที่สุดในเวลา 16 นาฬิกา ถึง 20 นาฬิกา อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคืออำเภอเมือง และมี 4 อำเภอที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเลย ได้แก่อำเภอแม่แจ่ม อำเภอเวียงแห อำเภอดอยเต่า และกิ่งอำเภอแม่อ่อน อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับสถิติปีที่แล้ว จำนวนอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บลดลง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวต่ออีกว่าจะศึกษามาตรการของสี่อำเภอที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับใช้ในอำเภออื่นๆต่อไป
 
19 เมษายน 2550 , 10:08 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่