เทศกาลสงกรานต์ปีนี้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ลดลงร้อยละ 10

  
    
สรุปผลศูนย์ปฏิบัติการ ขนส่งเชียงใหม่ระบุ เทศกาลสงกรานต์ปีนี้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ลดลงร้อยละ 10
นายชาญชัย กีฬาเเปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการประชุมเเละสรุปผลการดำเนินการของตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ว่า การเดินทางในช่วงสงกรานต์ในปีนี้ มีประชาชนเเละนักท่องเที่ยวใช้บริการสถานีขนส่ง ลดลง ร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าสาเหตุเกิดมาจาก ประชาชนเเละนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมางานมหกรรมพืชสวนโลกไปแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยวันที่มีประชาชนเเละนักท่องเที่ยวใช้บริการสถานีขนส่ง มากที่สุดคือวันที่ 12 เมษายน มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 29,760 คน เเละมีการจัดเที่ยวรถโดยสารเป็นจำนวน 744 เที่ยวจากปกติ 420 เที่ยว
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการทำงานในภาพรวมนั้นได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เเละเอกชน สื่อมวลชนทุกเเขนงที่ให้ความร่วมมือ ทำให้การดำเนินงานในช่วง 7 วันอันตรายเป็นอย่างดี
 
19 เมษายน 2550 , 10:09 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่