จังหวัดเชียงใหม่จัดรับฟังความคิดเห็นประชาชน

  
    
จังหวัดเชียงใหม่จัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อโครงสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 18-20 เมษายนนี้
จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและพิจารณ์โครงสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดท่ามกลางตัวแทนหน่วยงานราชการ องค์กรท้องถิ่น ประชาชน และสื่อมวลชนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคม เน้นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบในเชิงรุก ในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด เสียง
การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและพิจารณ์โครงสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ จัดระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ในวันที่ 18 เมษายน เสวนาวิพากษ์ด้านสังคม 19 เมษายน ด้านเศรษฐกิจ และ 20 เมษายน ด้านความมั่นคง
 
19 เมษายน 2550 , 10:11 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่