เกิดพายุฤดูร้อนและลมกระโชกแรง ในช่วง 18-19 เมษายนนี้

  
    
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือน จะเกิดพายุฤดูร้อนและลมกระโชกแรง ในช่วง 2 วันนี้
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ออกประกาศฉบับที่1 เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณภาคเหนือ เตือนว่าจะมี มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือ ในวันที่ 18-19 เมษายน 2550 ขณะที่ภาคเหนือมีอากาศร้อนอบอ้าว ทำให้สภาพอากาศแปรปรวน เกิดพายุฤดูร้อนซึ่งเป็นพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้ ขอให้ประชาชน และเกษตรกร ในภาคเหนือ โดยเฉพาะด้านตะวันออก ได้แก่จังหวัด น่าน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ดูแลบ้านเรือน เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่อาจปลิวไปกับแรงลมให้ดี ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้สายไฟฟ้าให้สั้น เพิ่มความแข็งแรงให้แก่ สิ่งปลูกสร้าง ป้ายโฆษณา ค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผล เพื่อป้องกันการหักโค่นเสียหาย จากพายุลมแรง ควรปิดวิทยุและโทรทัศน์ในอาคารขณะมีฝนฟ้าคะนองเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ไม่พกพาเครื่องประดับที่ทำจากโลหะ หรือใช้โทรศัพท์มือถือ และไม่อยู่ใต้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ขณะมีฝนฟ้าคะนองในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันฟ้าผ่าซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้
 
19 เมษายน 2550 , 10:15 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   สุธิดา จูฑะกาญจน์