ประชาชนเชียงใหม่เสนอให้จัดโซนนิ่ง สถานบันเทิงเเละอนุรักษ์เขตเมืองเก่า ในการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

  
    
ประชาชนเชียงใหม่เสนอให้จัดโซนนิ่ง สถานบันเทิงเเละอนุรักษ์เขตเมืองเก่า อีกทั้งให้ปลูกฝังเยาวชนภายใต้หลักศีลธรรม ในการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเเละพิจารณาโครงสร้างยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดเป็นวันที่ 2 โดยในวันนี้ได้พิจารณาร่างโครงสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านเศรษฐกิจ นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าตัวเเทนประชาชน ได้เเสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการนำกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด สำหรับด้านสังคมนั้น ที่ประชุมขอให้ให้ความสำคัญกับสถาบันเเละวัฒนธรรมโดยเห็นว่าเชียงใหม่เป็นเมืองประวัติศาสตร์ อีกทั้งมีความเด่นในเรื่องของภูมิประเทศ เเละวัฒนธรรมซึ่งต้องให้ความสำคัญ รวมทั้งการดูเเลเด็กเเละเยาวชนให้เติบโตภายใต้สังคมที่มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม โดยใช้ศาสนาเป็นสิ่งกล่อมเกลา ขอให้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของคนทุกวัย ที่ประชุมยังได้เสนอให้จัดโซนนิ่งสถานบันเทิงเเละอนุรักษ์เขตเมืองเก่าไว้ด้วย ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งเเรกที่จังหวัดเชียงใหม่ มียุทธศาสตร์จังหวัดที่มาจากประชาชนอย่างเเท้จริง
ในวันที่ 23-24 เมษายนนี้จังหวัดเชียงใหม่ จะนำเเผนยุทธศาสตร์เดิมเเละข้อเสนอเเนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 18-20 เมษายนนี้มาปรับปรุงเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี
 
20 เมษายน 2550 , 11:41 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-สุธิดา-ศศิ สวท. เชียงใหม่