งานวันผู้สูงอายุที่เชียงใหม่

  
    
หลายองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมจัดงานวันผู้สูงอายุอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางผู้สูงอายุร่วมงานกว่า 4 พันคน
คณะกรรมการเครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ “80 พรรษา เฉลิมพระบารมี” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ามกลางผู้สูงอายุทั่วจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานกว่า 4 พันคน ทั้งนี้สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้สัปดาห์ที่สองของเดือนเมษายนเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญ “ผู้สูงวัยคือหลักชัยของครอบครัว”โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา มีพิธีรดน้ำดำหัว เพื่อแสดงคารวะในโอกาสสำคัญ ประการสำคัญคือเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยได้มีขบวนแห่ของผู้สูงอายุและการแสดงต่าง ๆ อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีนายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด
พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้แสดงสัมโมทนียคถา ตอนหนึ่งใจความว่าผู้สูงอายุคือผู้ที่จรรโลงพระพุทธศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลัง
สำหรับงานดังกล่าวมีผู้สูงอายุที่อายุมากที่สุดคืออายุ 103 ปี จากอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมงานด้วย
 
20 เมษายน 2550 , 11:43 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่