จัดแข่งขันตีกลองหลวงล้านนาไทยเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2550

  
    ตัวแทนจากวัด 35 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนร่วมการแข่งขันตีกลองหลวงล้านนาไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาองค์ราชันย์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับชมรมกลองหลานล้านนาไทย จัดการประกวดและแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาองค์ราชันย์ ครั้งที่ 3 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 และเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม และเป็นมรดกของคนไทยทั้งชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยพิธีเปิดการแข่งขันมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานเปิดงาน
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทการแข่งขันตีกลองหลวง รางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด 7,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1-3 รับรางวัลถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินสด 5,000 บาท 3,000 บาท และ 2,000 บาท
ประเภทขบวนแห่กลองหลวง รางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1-2 รับรางวัลถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินสด 4,000 บาท และ 3,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับที่ 3 มี 2 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินสดรางวัลละ 2,000 บาท
นอกจากนั้น ยังมีการประกวดขวัญใจกลองหลวง โดยผู้ชนะเลิศเป็นขวัญใจกลองหลวงและรองชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสดอีกจำนวนหนึ่ง ปรากฎว่ามีตัวแทนจากวัดต่าง ๆ ส่งกลองหลวงเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 35 ทีม
 
21 เมษายน 2550 , 14:47 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่