เขตเมืองเชียงใหม่ย่านเศรษฐกิจยังคงมีน้ำท่วมขังเข้าขั้นวิกฤติ

  
     สถานการณ์อุทกภัยในตัวเมืองเชียงใหม่เข้าสู่ขั้นวิกฤตินานหลายชั่วโมง น้ำในแม่น้ำปิง ที่สะพานนวรัฐได้เพิ่มปริมาณสูงขึ้นเรื่อย ๆ และไหลเข้าท่วมพื้นที่ย่านเศรษฐกิจย่านไนท์บาร์ซ่า ถนนช้างคลาน ป่าพร้าวนอก ย่านเจริญประเทศ ขณะที่เทศบาล ทหารและเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ได้ระดมกำลังทำพนังกระสอบทรายกั้นไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เขตเมือง พ่อค้าแม่ค้า ย่านไนท์บาร์ซ่าได้ระดมกำลังสูบน้ำและปิดกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วม ขณะเดียวกันศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบนแจ้งผ่านเวปไซต์ถึงระดับน้ำทางเหนือเริ่มลดลง ส่งผลให้ระดับน้ำที่สถานี P.1 สะพานนวรัฐเพิ่มอยู่ในอัตราที่ช้าลง โดยคาดการณ์ระดับน้ำเริ่มทรงตัวที่ 5 เมตร ในช่วงประมาณ 23 น.หลังจากนั้นน้ำจะลดลงในระดับชั่วโมงละประมาณ 5 เซนติเมตร ขณะที่สถานที่ราชการในจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งได้ประกาศให้ประชาชนอพยพไปอาศัยอยู่ได้เป็นการชั่วคราวและนำทรัพย์สินไปเก็บรักษาได้หลายแห่ง ขณะที่มีประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ลุ่มต่ำหลายแห่งร้องขอความช่วยเหลือ บางแห่งไม่มีอาหารและน้ำดื่ม ขณะที่น้ำได้ท่วมสูงและยากลำบากต่อการเข้าไปให้การช่วยเหลือ
 
, อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่