เตือนประชาชนทุกอำเภอระวังภัยพายุและให้ใช้ประโยชน์จากมิสเตอร์เตือนภัยที่มีอยู่กว่า 800 หมู่บ้าน

  
    
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศเตือนประชาชนทุกอำเภอระวังภัยพายุและให้ใช้ประโยชน์จากมิสเตอร์เตือนภัยที่มีอยู่กว่า 800 หมู่บ้าน
ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีฝนตกลงมาตั้งแต่คืนที่ผ่านมาจนถึงเช้า กระจายในหลายอำเภอ แต่ไม่มีรายงานความเสียหายจากเหตุฝนตกดังกล่าว ซึ่งนายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศแจ้งเตือนไปยัง 22 อำเภอและ 2 กิ่งอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เป็นฉบับที่ 8 ของปีนี้ เพื่อขอให้นายอำเภอและปลัดผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2550 โดยได้ขอให้แจ้งเตือนประชาชนและเกษตรกรเฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน โดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่ม ที่ราบเชิงเขา โดยขอให้นายอำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำหมู่บ้าน ใช้ประโยชน์จากมิสเตอร์เตือนภัยที่จัดตั้งขึ้นในหมู่บ้านเสี่ยงภัย 892 หมู่บ้านในทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีระดับความเสี่ยงมากน้อยต่างกัน เพราะหมู่บ้านเหล่านี้จะติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุนไว้แล้ว หากปริมาณน้ำฝนเกินค่าเฉลี่ย ก็สามารถทำสัญญาณไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุนโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า เพื่อเตือนประชาชนเตรียมการอพยพได้ทันท่วงที
 
3 พฤษภาคม 2550 , 14:15 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่