อบรมหลักสูตรการเตรียมต้นกล้วยไม้เพื่อการประกวดและการตัดสินกล้วยไม้

  
    
โครงการจัดตั้งศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับและองค์กรพันธมิตร จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมต้นกล้วยไม้เพื่อการประกวดและการตัดสินกล้วยไม้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ เปิดเผยว่า โครงการจัดตั้งศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ร่วมกับสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ประเทศไทย และกลุ่มเอื้องเวียงพิงค์ เชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเตรียมต้นกล้วยไม้เพื่อการประกวดและการตัดสินกล้วยไม้ เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกเลี้ยง การจัดแสดง การประกวด และการตัดสินกล้วยไม้ ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2550 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับผู้เข้าฝึกอบรมจำนวนจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมดังกล่าวโดยเสียค่าลงทะเบียนฝึกอบรมคนละ 300 บาท สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์กล้วยไม้ ชั้น 2 หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5348-3067 ในวันและเวลาราชการ ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจร่วมสัมมนาไม่ต้องเสียวันลา และสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของทางราชการ
 
4 พฤษภาคม 2550 , 12:17 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่