รองนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่เชียงใหม่

  
    รองนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เน้นการหาแนวทางป้องกันปัญหาระยะยาว
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางมาตรวจติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตัวแทนจากทุกจังหวัดที่ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ซึ่งจากการสรุปสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดที่เกิดจากอิทธิพลของพายุดอมเรย ปรากฎว่าจังหวัดที่ได้รับความเสียหายมากมี 3 จังหวัดคือลำปาง แม่ฮ่องสอนและ เชียงใหม่ ส่วนอีก 5 จังหวัดได้รับความเสียหายไม่มากนัก
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ความเสียหายที่จังหวัดลำปางเกิดจากเขื่อนกิ่วลมรับน้ำไม่ไหวต้องมีการระบายออก ทำให้น้ำท่วมในเขตเทศบาลสูงถึง 3 เมตร มีการเสนอแก้ปัญหาโดยการสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่ม 4 แห่งและยกพนังกั้นน้ำวังให้สูงขึ้น ส่วนแม่ฮ่องสอนมีปัญหาตามภูเขามีสภาพเป็นดินปนทราย เมื่อฝนตกมาก ๆ จะเกิดการเลื่อนไถลลงมาสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ต่ำกว่า จะต้องแก้ไขโดยการปลูกป่าเสริมแนวคลุมดินรวมทั้งการสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่ม
สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญที่รัฐบาลได้ลงทุนไว้จำนวนมาก เห็นว่าไม่ควรเกิดน้ำท่วมซ้ำซากเช่นนี้ จึงต้องมีการวางแผนป้องกันปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาคเหนือไปประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 10 ตุลาคม 2548 เพื่อสรุปแนวทาง วิธีการ รวมทั้งระยะเวลาดำเนินการเข้าสู่การคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุด ขณะนี้น้ำเริ่มลดลงมากคาดว่าตั้งแต่บ่ายวันนี้จะเข้าสู่ภาวะปกติ หน่วยงานต่าง ๆ ก็จะเข้าไปทำความสะอาด บูรณะซ่อมแซม สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่อไป
 
, อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 2 ตุลาคม 2548