คชก.อนุมัติเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยเพื่อแทรกแซงราคาหอมแดง

  
    
คชก.อนุมัติเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยเพื่อแทรกแซงราคาหอมแดงจำนวน 12 ล้านบาท รับซื้อในราคานำตลาดกิโลกรัมละ 0.50 บาท ซึ่งเกษตรกรพึงพอใจ
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการช่วยเหลือแก้ปัญหาราคาหอมแดงตกต่ำตามโครงการแทรกแซงตลาดหอมแดงฤดูแล้ง ฤดูการผลิต 2549/50 จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดสรรเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยจำนวน 12 ล้านบาทให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงแม่แจ่ม จำกัด เพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อหอมแดงจากเกษตรกรในราคานำตลาดไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ 0.50 บาท คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรได้อนุมัติเงินทุนเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยให้กระทรวงมหาดไทย นำไปให้จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตหอมแดง ฤดูแล้ง นำไปจัดสรรให้ผู้เข้ารวมโครงการแทรกแซงตลาดหอมแดง ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2550 ตามแนวทางของจังหวัดศรีษะเกษ
จังหวัดเชียงใหม่จึงขอประชาสัมพันธ์ราคาซื้อขายหอมแดงฤดูแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 หอมแดงแห้งคละใหญ่ กิโลกรัมละ 7.50 บาท หอมแดงแห้งคละกลางกิโลกรัมละ 6.50 บาท หอมแดงแห้งคละเล็ก กิโลกรัมละ 5.50 บาท ราคาซื้อขายหอมแดงตามประกาศนี้เป็นราคาที่ซื้อขายตามคุณภาพผลผลิตและจะออกประกาศฉบับใหม่เมื่อราคามีการเปลี่ยนแปลง
จากการสอบถามนายสงวน นิปุณะ ประธานสหกรณ์หอมแดงแม่แจ่มจำกัด แกนนำเกษตรกรอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่เดือดร้อนเรื่องราคาหอมแดงตกต่ำกล่าวว่ารู้สึกพอใจกับการช่วยเหลือในครั้งนี้
 
4 พฤษภาคม 2550 , 19:55 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่