รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุ สถานการณ์ยาเสพติดยังน่าเป็นห่วง

  
    
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุ สถานการณ์ยาเสพติดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อำเภอเมืองของทุกจังหวัดและแถบชายแดนยังน่าเป็นห่วง
นายบัญญัติ จันทร์เสนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์ยาเสพติดในขณะนี้ว่า ขณะนี้ปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลให้ความสนใจติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันการแก้ปัญหาจะเน้นเชิงพื้นที่ ที่ใดที่ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็จะเสริมให้มีความมั่นคงมากขึ้น และแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ส่วนที่ใดที่ยังเป็นปัญหาก็จะเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติ ประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐ ทั้งนี้พื้นที่ที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อำเภอเมืองทุกจังหวัดและจังหวัดแถบชายแดน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่า ปัญหายาเสพติดต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง เพราะมียาเสพติดรออยู่ตามชายแดนที่เตรียมทะลักเข้ามาอีกจำนวนมาก ทั้งนี้ต้องสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างพลังแผ่นดินจากคนในท้องถิ่นร่วมปกป้องดูแล ดังจะเห็นได้จากแผนการทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการรวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน ดำเนินการมาระยะหนึ่งพบว่าได้ผลดี มีการประเมินผลและปรับแผนการทำงานทุกระยะซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ยาเสพติดเบาบางลงได้มาก
 
4 พฤษภาคม 2550 , 19:58 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่