รัฐบาลเน้น 4 ยุทธศาสตร์ดูแลปัญหายาเสพติด ตั้ง 9 จังหวัดนำร่อง

  
    
รัฐบาลเน้น 4 ยุทธศาสตร์ดูแลปัญหายาเสพติด ตั้ง 9 จังหวัดนำร่องเอ็กซ์เรย์พื้นที่ใหม่ เชิงคุณภาพ เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางแก้ปัญหา
นายบัญญัติ จันทร์เสนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังมอบนโยบายแก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยพื้นที่ภาคเหนือ รวมพลังท้องถิ่นไทย ขจัดภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ท้องถิ่น เป็นศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดให้การดูแลแก้ปัญหาต่อเนื่อง ให้ท้องถิ่นตั้งศูนย์ฯโดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำแต่ละท้องถิ่นมาร่วมเป็นคณะทำงาน เน้นป้องกันปราบปรามผู้ค้า ผู้ขาย ผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งท้องถิ่นมีส่วนอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือให้คนไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ป้องกันและดูแลไม่ให้ท้องที่มีแหล่งมั่วสุม โดยแต่ละท้องถิ่นจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติเองเพราะรู้ปัญหามากที่สุด รัฐบาลได้แบ่ง 4 ยุทธศาสตร์หลักในการทำงานแก้ปัญหาเสพติดคือ กลุ่มผู้ค้า กลุ่มผู้เสพ กลุ่มเสี่ยง และการบริหารจัดการทั่วไป โดยเน้นการเฝ้าระวังติดตามแหล่งผลิต กลุ่มบุคคล ผู้ค้า ผู้เสพ ควบคุมสถานบันเทิง บ้านเช่า หอพัก และชุมชน เน้นอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนด 9 จังหวัดนำร่องให้เอ็กซ์เรย์พื้นที่ใหม่ในการแก้ปัญหายาเสพติด เพื่อทำงานในเชิงคุณภาพ ไม่เน้นเชิงปริมาณ คือจังหวัด สระบุรี สระแก้ว ยโสธร ขอนแก่น เชียงราย พิษณุโลก ราชบุรี ชุมพร ปัตตานี และกรุงเทพมหานคร สองเขต คือเขตหลักสี่และเขตดินแดง
 
4 พฤษภาคม 2550 , 19:59 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่