นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ประกาศลาออกแล้ว

  
    
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ประกาศลาออกแล้ว ภายหลังพบปัญหาความขัดแย้งจากสมาชิก ระบุหลังจากนี้จะลงเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง
นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ประกาศลาออกกลางที่ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณป้องกันปัญหาอุทกภัย งบประมาณ 5 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เกิดความขัดแย้งทางความคิด สมาชิกสภาเทศบาลส่วนใหญ่ได้เดินออกจากห้องประชุมจนเกือบหมด นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่จึงได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ โดยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังว่ารู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ได้ร่างหนังสือลาออกส่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดรับเรื่องแล้วก็จะมีการประกาศเลือกตั้งภายใน 60 วัน และตั้งใจจะลงเลือกตั้งในตำแหน่งเดิมอีกครั้ง
สำหรับนายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ยังเหลืออีก 8 เดือนจะครบวาระ ที่ผ่านมาได้พัฒนาเมืองเชียงใหม่และจัดงานใหญ่ระดับชาติหลายครั้ง เช่นประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประเพณีลอยกระทง เป็นที่ประทับใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ล่าสุดได้เกิดความขัดแย้งระหว่างรองนายกเทศมนตรีมาเป็นระยะ จนกระทั่งได้ประกาศลาออกในที่สุด
 
4 พฤษภาคม 2550 , 20:01 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่