จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำชาวเชียงใหม่จัดงานพระราชพิธีฉัตรมงคลประจำปี 2550 ณ สโมรสรธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ มีผู้ร่วมพิธีจำนวนมาก
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการบำนาญ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสมาคม ชมรม สโมสร นักเรียน นักศึกษาและพ่อค้าประชาชน ร่วมกันประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ที่อาคารสวัสดิสงเคราะห์ สโมสรธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยพิธีทางศาสนา การวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะ การกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพระสงฆ์ 9 รูปเจริญชัยมงคลคาถา ซึ่งมีผู้ร่วมพิธีจำนวนมาก
สำหรับวันฉัตรมงคล หมายถึง พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พระแสงประจำรัชกาล ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษกเสวยราชสมบัติตามราชประเพณี โดยพระราชพิธีฉัตรมงคลรัชกาลปัจจุบัน ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงกระทำพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี จึงถือว่าวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันมงคลสมัย บรรดาพสกนิกรและรัฐจึงได้ร่วมกันจัดพระราชพิธีขึ้นเรียกว่า พระราชพิธีฉัตรมงคล
 
5 พฤษภาคม 2550 , 15:26 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่