เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมเงิน 40 ล้านบาทให้โรงจำนำไว้รองรับช่วงเปิดเทอม

  
    สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมเงินสำรอง 40 ล้านบาทไว้บริการประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียน
รายงานข่าวจากเทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งว่า ในช่วงเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ที่กำลังจะมาถึงนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้เตรียมเงินสำรองให้กับสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่จำนวน 40 ล้านบาท เพื่อให้บริการและเป็นการแบ่งเบาภาระแก่ผู้ปกครองที่ต้องรับภาระค่าเล่าเรียนและอุปกรณ์การเรียน ซึ่งบางรายต้องไปกู้เงินนอกระบบทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน โดยสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้ง 3 แห่ง จะให้บริการรับจำนำไม่เกินรายละ 10,000 บาท หากเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 บาทต่อเดือน ถ้าหากเกิน 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน ให้เวลาในการไถ่ถอน 5 เดือน
สำหรับการคาดการณ์สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้ง 3 แห่ง หลังจากเทศกาลสงกรานต์ต่อเนื่องไปจนถึงเปิดภาคเรียนนี้ คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการวันละ 500 – 600 ราย มีเงินหมุนเวียนวันละ 3 ล้านบาท ทรัพย์สินที่นำมาจำนำส่วนใหญ่จะเป็นทองรูปพรรณร้อยละ 80 เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ร้อยละ 20 โดยจะมีทรัพย์สินหลุดจำนำหรือไถ่ถอนนำมาประมูลขายทอดตลาดมูลค่าประมาณเดือนละ 200,000 – 300,000 บาท
 
6 พฤษภาคม 2550 , 16:40 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่