ศูนย์ อปพร.เชียงใหม่ติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมเตือนให้ใช้ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง

  
    ศูนย์อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับให้ใช้ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันอย่างใกล้ชิด โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนกันเฝ้าติดตามตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นแต่อย่างใด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลด้านนี้ ได้กำชับและแจ้งเตือนไปยังศูนย์อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเช่นกัน เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะได้เข้าช่วยเหลือบรรเทาเหตุได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ได้กำชับเป็นพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ให้ใช้ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากทั้งสภาพถนนและอากาศไม่เอื้อต่อการเดินทาง ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและนำไปสู่ความสูญเสียเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้
 
6 พฤษภาคม 2550 , 17:30 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่