คาดว่าอีก 3 ปีจะมีโรงเรียนกระจายอำนาจเต็มพื้นที่ทั่วประเทศ

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหวังว่าภายใน 3 ปี จะมีโรงเรียนกระจายอำนาจครบทั่วประเทศ พร้อมย้ำว่าการอบรมนอกจากจะได้รับความรู้แล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายสู่การพัฒนาอีกด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการศึกษา ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ โดยมีครูและศึกษานิเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยาและตากเข้ารับการอบรมจำนวน 270 คน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวตอนหนึ่งว่า ในการเข้ารับการอบรมแต่ละครั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะได้รับเพียงความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นการประสานการทำงานเป็นกลุ่มตั้งแต่ระดับบุคคลไปสู่องค์กร ซึ่งนับเป็นเครือข่ายจากเล็กไปหาใหญ่อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประสานงานนำไปสู่การพัฒนา นอกจากนั้น ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสู่เครือข่ายในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการในภาคการศึกษาที่กำลังจะเปิดเรียนนี้ โดยจะมีโรงเรียนนำร่อง 610 โรงเรียน จากนั้นจะทำการประเมินเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องพร้อมนำจุดแข็งไปขยายผล และหากเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วภายใน 3 ปี จะมีโรงเรียนกระจายอำนาจเต็มพื้นที่ทั่วประเทศยกเว้นโรงเรียนขนาดเล็ก
 
7 พฤษภาคม 2550 , 17:47 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่