การช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์จำเป็นต้องอาศัยประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส

  
    ประธานคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิงระบุว่า การช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์จำเป็นต้องอาศัยประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสจึงจะประสบความสำเร็จ
ดร.สายสุรี จุติกุล ประธานคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิงกล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันให้ความช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่หลายฝ่ายร่วมลงนามไปหลายครั้งแล้วนั้น แม้จะเป็นนิมิตหมายอันดีถึงความตั้งใจจริงที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา แต่ก็เป็นเพียงข้อตกลง เป็นคำมั่นสัญญาที่ทำขึ้นบนกระดาษเท่านั้น ส่วนการปฏิบัติจริงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งประชาชนทั่วไปและผู้ที่เข้าไปใช้บริการ
ประธานคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิงกล่าวด้วยว่า หลังจากลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วเชื่อว่าปัญหาการค้ามนุษย์โดยรวมคงจะลดลง อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาด้วยว่า การที่ตัวเลขลดลงนั้นเป็นเพราะปัญหาลดลงหรือไม่ แต่อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่หย่อนยาน ละเลยการปฏิบัติ จึงไม่มีตัวเลขมาแสดง ในขณะที่ปัญหายังคงที่หรือมากขึ้นก็อาจเป็นได้
 
8 พฤษภาคม 2550 , 18:30 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่