อบรมการทำฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็กแก่ประชาชนบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะแหล่งต้นน้ำ

  
    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดอบรมการทำฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็กแก่ประชาชนบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะแหล่งต้นน้ำ
นายวรพจน์ เตียวกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ จัดทำหลักสูตรอบรมการทำฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็กหรือฝายแม้ว เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนบนพื้นที่สูงที่เป็นแหล่งต้นน้ำ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์ที่ 16 และศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญและร่วมกันทำฝายกักเก็บน้ำเพื่อรักษาความชุ่มชื้นแก่ธรรมชาติอย่างกว้างขวาง
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาก็ได้มีการนำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับการทำฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็กหรือฝายแม้ว สอดแทรกเข้าไปในบทเรียนสำหรับทำการสอนนักเรียนการศึกษานอกโรงเรียนทุกระดับ เพื่อเป็นการปลูกฝังและให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
 
8 พฤษภาคม 2550 , 18:31 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่