หลายฝ่ายยอมรับหน่วยทหารให้ความช่วยเหลือจนสามารถลดความเสียหายจากน้ำท่วมเชียงใหม่

  
    หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้การสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่ สามารถลดความสูญเสียได้เป็นอย่างมาก
พันเอกวิสิทธิ์ เดชสกุล หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนของหน่วยทหารว่า ผู้บัญชาการทหารบก แม่ทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยทหารในพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งด้านกำลังพลและยานพาหนะ โดยได้เริ่มเข้าช่วยสนับสนุนแผนการป้องกัน ต่อถึงความช่วยเหลือในขณะเกิดภาวะวิกฤติ
ทั้งนี้หน่วยทหารได้เข้าสนับสนุนการจัดทำแนวป้องกันตามริมฝั่งแม่น้ำปิงมาตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2548 จนกระทั่งน้ำเริ่มท่วมสูงตั้งแต่วันที่ 29 กันยายนเป็นต้นมา ก็ได้จัดกำลังทหารพร้อมยานพาหนะออกสนับสนุนการเคลื่อนย้ายประชาชน สิ่งของเพื่อหนีภัยน้ำท่วม ตลอดจนการลำเลียงอาหาร น้ำดื่มและของใช้จำเป็นออกแจกจ่ายประชาชนตามแผนของจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ และต่อจากนี้ก็จะได้เข้าช่วยเหลือด้านการช่วยฟื้นฟู บูรณะและการทำความสะอาดหลังน้ำลด
ทางด้านนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยทหารในพื้นที่ ซึ่งทำงานอย่างหนักทั้งกลางวันกลางคืนก่อนเกิดเหตุหลายวัน ทำให้สามารถลดความสูญเสียจากอุทกภัยลงได้เป็นอย่างมาก จึงขอขอบคุณหน่วยทหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
**********
 
, อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรม 2 ตุลาคม 2548