จังหวัดเชียงใหม่ทำพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ทำพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 157 ราย ซึ่งรวมจนถึงขณะนี้มีผู้ได้รับใบรับรองไปแล้ว 989 ราย
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ มผช. แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านการรับรองแล้วจำนวน 157 ราย ที่ กรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้จากการนำทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ทำหน้าที่พัฒนามาตรฐานตามที่กำหนดไว้
นายมณีโชค อุตตะโมต อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน นอกจากเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นเครื่องหมายรับรองที่สร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคอีกด้วย
สำหรับการมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน มผช. แล้วรวมทั้งสิ้น 989 ราย
 
9 พฤษภาคม 2550 , 18:58 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่