ชาวเชียงใหม่ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญต้องการให้ ส.ว.มาจากการเลือกตั้ง

  
    เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงดำเนินไปตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ในขณะนี้หลายเสียงเป็นห่วงเรื่องคณะกรรมการแก้วิกฤติชาติ และต้องการให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนา รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ช่วงที่ 2 ครั้งที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยพายัพ โดยมุ่งเน้นประชาชนกลุ่มอาชีพและกลุ่มอายุสำหรับพื้นที่เชียงใหม่ตอนกลาง ซึ่งประกอบด้วย อ.สันทราย อ.สันกำแพง อ.ดอยสะเก็ด อ.สารภี อ.สะเมิง อ.หางดง อ.เมืองเชียงใหม่ และกิ่ง อ.แม่ออน
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือกล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นช่วงนี้จะมีร่างรัฐธรรมนูญและข้อมูลเปรียบเทียบให้ประชาชนได้ศึกษา โดยการจัดรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้งจะกำหนดประเด็นสำคัญไว้ 15 ประเด็น แต่ก็สามารถเพิ่มประเด็นได้หากประชาชนต้องการ และจากการติดตามรับฟังหลายเวทีที่ผ่านมาพบว่า ยังมีหลายประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วง เช่น เรื่องคณะกรรมการแก้วิกฤติชาติ และเรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ที่ส่วนใหญ่อยากให้มาจากการเลือกตั้งแทนการสรรหา
ประธานคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือกล่าวด้วยว่า หลังจากนี้ จะทำการประมวลและนำความคิดเห็นเบื้องต้นที่ได้รับ เข้าเสนอต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคมนี้
 
9 พฤษภาคม 2550 , 19:00 น. , อ่าน 1258  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่