กำหนดวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 24 มิถุนายน 2550 นี้

  
    กกต.เชียงใหม่กำหนดวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แล้ว ในวันที่ 24 มิถุนายน 2550 นี้
นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตามที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 ส่งผลให้ตำแหน่งว่างลงและต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมติกำหนดวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2550 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งประกอบด้วย วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2550 เป็นวันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 13 มิถุนายน 2550 เป็นวันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2550 เป็นวันสุดท้ายของการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง และวันที่ 30 มิถุนายน 2550 เป็นวันสุดท้ายของการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหลังวันเลือกตั้ง
ส่วนบรรยากาศของผู้ที่คาดว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นั้น นอกจากนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อดีตนายกแล้ว ยังมีนายพรชัย จิตรนวเสถียร อดีตรองนายกเทศมนตรีและอดีตเลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ที่ได้ลาออกไปก่อนหน้านี้ประมาณ 1 เดือน พร้อมทั้งมีการขึ้นป้ายแสดงตัวก่อนที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่จะลาออก
 
9 พฤษภาคม 2550 , 19:01 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่