ดินเลื่อนไถลทับเส้นทางหมายเลข 1263 สายแม่แจ่ม - ปางอุ๋ง - ขุนยวม การจราจรไม่สามารถผ่านได้

  
    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 แจ้งการเกิดดินเลื่อนไถลทับเส้นทางหมายเลข 1263 สายแม่แจ่ม - ปางอุ๋ง - ขุนยวม การจราจรไม่สามารถผ่านได้
นายประกอบ สังสีแก้ว รองผู้อำนวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 แจ้งว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ขณะนี้ได้เกิดดินโคลนเลื่อนไถลทับเส้นทางหลวงหมายเลจ 1263 ตอน แม่แจ่ม - ปางอุ๋ง - ขุนยวม ที่กิโลเมตร 9+500 ทำให้ยานพาหนะไม่สามารถใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวสัญจรไปมาได้
จึงขอแจ้งให้ผู้ที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าว เปลี่ยนไปใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 ตอนฮอด – แม่สะเรียง – ขุนยวม แทน และในขณะนี้แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ได้ส่งเครื่องจักรกลเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว คาดว่าจะสามารถเปิดให้การจราจรผ่านได้ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2550 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 โทรศัพท์หมายเลข 0-5327-8700
 
9 พฤษภาคม 2550 , 19:03 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่