บสย.เชียงใหม่จัดประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs

  
    บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาลูกค้า
จากการที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าไปมีส่วนช่วยสนับสนุนการค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ผ่านสถาบันการเงินต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องนั้น บสย.สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดการประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ขึ้นที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการขอบคุณและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ บสย.กับลูกค้า รวมทั้งเป็นการเสริมความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการ โดยการจัดบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์เรื่อง ปัจจัยที่พึงระวังในการบริหารกิจการ
นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมกล่าวว่า นอกจากบริการประกันสินเชื่อแล้ว บสย.ยังมีภารกิจสำคัญประการหนึ่งคือการให้ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอีกด้วย
สำหรับการให้บริการค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของ บสย.สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่จนถึงขณะนี้มีมากกว่า 1,600 โครงการ เป็นวงเงินกว่า 4,400 ล้านบาท โดยในปี 2550 นี้มีเป้าหมายค้ำประกัน 850 ล้านบาท ซึ่งนับถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ได้อนุมัติค้ำประกันไปแล้ว 308.15 ล้านบาท โดยลูกค้าส่วนใหญ่ร้อยละ 31.75 อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
 
10 พฤษภาคม 2550 , 17:49 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่