คณะสงฆ์และองค์กรพุทธในจังหวัดเชียงใหม่เตรียมชุมนุมกดดันให้บัญญัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ

  
     คณะสงฆ์และองค์กรพุทธในจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดประชุมแสดงพลังสังฆประชามติให้บัญญัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ 14 พฤษภาคม นี้ที่วัดสวนดอก
ตัวแทนคณะสงฆ์และองค์กรพุทธในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันแถลงถึงการเตรียมการแสดงพลัง เพื่อให้มีการบัญญัติว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 ซึ่งอยู่ในช่วงของการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นอยู่ในขณะนี้ โดยได้มีการเตรียมนำเจ้าคณะพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาสวัดทุกวัด พระภิกษุสามเณรนับพันรูป รวมทั้งชาวพุทธแนวร่วมในจังหวัดเชียงใหม่จัดการชุมนุมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ที่พระวิหารหลวงวัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พระสิงหวิชัย เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การรวมตัวกันครั้งนี้จะมีกิจกรรมหลัก 3 อย่างคือ การปาฐกถาโดยพระธรรมกิตติเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม เรื่อง ทำไมต้องบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ การเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และการทำบุญทักษิณาอุทิศถวายแด่พระเจ้าอโศกมหาราชและบูรพกษัตราธิราชทุกพระราชวงศ์และทุกพระองค์
สำหรับการก่อนหน้านี้ได้มีการทำเอกสารแจกจ่ายตามสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งในเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ แสดงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการให้บัญญัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งยังได้โจมตีผู้ที่ไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนด้วยว่าเป็นคนใช้ไม่ได้
 
10 พฤษภาคม 2550 , 17:52 น. , อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่