เวทีสัมมนาแปรวิกฤติหมอกควันสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยขบวนการประชาชนและภาคีที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     หลายภาคส่วนร่วมเวทีสัมมนาแปรวิกฤติหมอกควันสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยขบวนการประชาชนและภาคีที่จังหวัดเชียงใหม่ ในขณะที่ทุกฝ่ายยอมรับว่าภาคประชาชนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาแปรวิกฤติหมอกควันสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยขบวนการประชาชนและภาคี ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้ โดยมีแกนนำภาคประชาชน ภาคเอกชน และส่วนราชการจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมสัมมนา เพื่อระดมความคิดเสนอปัญหาเข้าสู่แนวทางแก้ไขในภาคปฏิบัติ นอกจากนั้น เวทีสัมมนายังได้ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการที่จะร่วมลงนามในวันพรุ่งนี้ ระหว่างนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับตัวแทนภาคส่วน 9 หน่วยงาน ในวันพรุ่งนี้เวลา 11.00 น. หลังจากตัวแทนทุกภาคส่วนกว่า 1,200 คนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอสรุปผลการสัมมนา
นายดุษฎี สินเจิมสิริ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัญหาหมอกควันนั้นเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ที่ผ่านมาอาจจะไม่รุนแรงถึงขั้นวิกฤติ ทั้งนี้ยอมรับว่าภาคประชาชนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นั้น เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าทุกฝ่ายได้มีแผนปฏิบัติการร่วมกัน และจากนี้ไปไม่ว่าใครเข้ามาบริหาร จะต้องนำแผนนี้ไปใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหา รวมทั้งการประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ และประเทศเพื่อนบ้าน
 
10 พฤษภาคม 2550 , 17:53 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่