ทางหลวงหมายเลข 1263 สายแม่แจ่ม – ปางอุ๋ง – ขุนยวม สามารถใช้สัญจรไปมาได้แล้ว

  
     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 แจ้งทางหลวงหมายเลข 1263 สายแม่แจ่ม – ปางอุ๋ง – ขุนยวม สามารถใช้สัญจรไปมาได้แล้ว
นายประกอบ สังสีแก้ว รองผู้อำนวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 แจ้งว่า ตามที่ได้เกิดดินโคลนเลื่อนไถลทับเส้นทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน แม่แจ่ม - ปางอุ๋ง - ขุนยวม ที่กิโลเมตร 9+500 เป็นเหตุให้ยานพาหนะไม่สามารถใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวสัญจรไปมาได้นั้น
ขณะนี้ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ได้นำเครื่องจักรกลเข้าทำการเกลี่ยดินโคลนและเศษวัสดุที่กีดขวางเส้นทาง รวมทั้งทำความสะอาดผิวจราจร จนทำให้การจราจรสามารถผ่านเส้นทางบริเวณดังกล่าวได้ตามปกติแล้ว ตั้งแต่เวลา 14.00 น.ของวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2550 นี้
 
10 พฤษภาคม 2550 , 18:33 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่