รองนายกรัฐมนตรีรับทราบการปฏิบัติงานและข้อร้องเรียนกรณีไนท์ซาฟารีและโครงการที่เกี่ยวข้อง

  
     ตัวแทนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเสนอผลการดำเนินงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่อรองนายกรัฐมนตรี ในขณะที่ภาคีคนฮักเจียงใหม่ยื่นหนังสือให้ทบทวนโครงการรวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่บ่ายวันนี้ นายธัญญา หาญพล รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้นำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนเกี่ยวกับโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต่อนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยสรุปว่ายังคงสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหา ส่วนการโอนการดูแลไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
ทางด้านภาคีคนฮักเจียงใหม่ นำโดยศาสตราจารย์เฉลิมพล แซมเพชร ได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอให้พิจารณาทบทวนโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า การดำเนินโครงการเมกกะโปรเจคของรัฐบาลที่ผ่านมาได้ก่อปัญหามากมาย เช่น การขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การดำเนินงานที่ขัดต่อกฎหมาย เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกลุ่มทุนและนักการเมือง นำไปสู่การทุจริตคอรัปชั่นรวมถึงปัญหาความขัดแย้งทางสังคม
ดังนั้น ภาคีคนฮักเจียงใหม่จึงเสนอว่า โครงการสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้ดำเนินการต่อไปเนื่องจากได้ลงทุนไปมากแล้ว แต่ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบและให้หน่วยงานราชการรับผิดชอบแทนเอกชนที่หวังผลกำไร โครงการอุทยานช้างไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงควรจะยกเลิก กรณีกระเช้าไฟฟ้าทั้งที่ลานครูบาศรีวิชัยและขึ้นดอยสุเทพ-ปุย ควรยกเลิกเพราะไม่เหมาะสมและมีแนวโน้มว่าจะนำไปสู่การทุจริตเช่นเดียวกับโครงการที่คล้ายกันในจังหวัดอื่น
ส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่จะมีการสร้างประตูน้ำและทำการรื้อฝายดั้งเดิมของชาวบ้านสามฝายนั้น เห็นว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ และมีเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายมิติ โครงการสร้างประตูน้ำและรื้อฝายคงไม่สามารถแก้ปัญหาได้และเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมจึงเสนอให้ระงับโครงการนี้
 
11 พฤษภาคม 2550 , 19:27 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่