พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือสนับสนุนการฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศในภาคเหนือ

  
     ตัวแทนจาก 9 หน่วยงานร่วมลงนามกับรองนายกรัฐมนตรี ในบันทึกความร่วมมือสนับสนุนการฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่
ตามที่ภาคีจากหลายภาคส่วนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้ร่วมกันจัดการสัมมนา แปรวิกฤติหมอกควัน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยขบวนการประชาชนและภาคี ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมา โดยได้มีการร่างแผนปฏิบัติการ วิเคราะห์แลกเปลี่ยน และเสนอความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งในวันนี้ นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็น พร้อมทั้งลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 9 หน่วยงานได้แก่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กองทัพภาคที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเครือข่ายภาคประชาชนด้านทรัพยากรภาคเหนือ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่า จากปัญหาหมอกควันที่ผ่านมา ทำให้หลายฝ่ายมองหาแนวทางที่จะร่วมมือกันป้องกันปัญหาดังกล่าวในฤดูกาลต่อไป
หลังจากลงนามบันทึกข้อตกลงแล้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ประสานข้อมูลหมอกควัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 
11 พฤษภาคม 2550 , 19:34 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่