อาจจะให้สำนักก่อสร้างสะพานพิจิตรและขอนแก่นมารับช่วงสร้างก่อสร้างทางลอดศาลเด็ก และทางลอดข่วงสิงห์ที่เชียงใหม่

  
    
กรมทางหลวงอาจจะให้สำนักก่อสร้างสะพานพิจิตรและขอนแก่นมารับช่วงสร้างก่อสร้างทางลอดศาลเด็ก และทางลอดข่วงสิงห์ที่เชียงใหม่ หลังพบว่าผู้ประกอบการทิ้งงานกว่าเดือนแล้ว
นายนพรัตน์ เอี่ยมพานิช นายช่างโครงการทางลอดแยกศาลเด็กและทางลอดแยกข่วงสิงห์ ชี้แจงแก่ผู้สื่อข่าวกรณีที่การก่อสร้างทางลอดทั้งสองแห่งขณะนี้ได้ชะงักการก่อสร้าง ทั้งนี้เป็นเพราะบริษัทจำกัดจิระเทพ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างตามสัญญาที่ สพ.6/2546 ลงวันที่ 25 เมษายน 2546 สิ้นสุดสัญญา 10 เมษายน 2549 ภายใต้วงเงินกว่า 268 ล้านบาท ได้มีการขยายอายุสัญญา 2 ครั้ง โดยผู้ประกอบการดังกล่าวต้องเสียค่าปรับวันละกว่า 80,000 บาท โดยต้องทำทางลอด งานสะพาน งานถนนพร้อมติดตั้งไฟและสัญญาณจราจรในบริเวณดังกล่าว ขณะนี้ผู้รับจ้างประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนไม่สามารถดำเนินการต่อ ประกอบกับวงเงินค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่างานตามสัญญา จึงเห็นสมควรยกเลิกสัญญาขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่เข้าทำงานต่อแล้ว หากไม่สามารถหาผู้ประกอบการรายใหม่มารับช่วงต่อได้ กรมทางหลวงก็ยังมีทางออกอีกทางหนึ่งคือจะให้สำนักก่อสร้างสะพานที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดขอนแก่น มารับช่วงก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน ก็จะแล้วเสร็จเพราะงานที่จะทำต่อไปไม่มีขั้นตอนยุ่งยากมากนัก ประกอบกับสำนักสะพานพิจิตร มีผลงานเป็นที่ยอมรับ เคยก่อสร้างเส้นทางและสะพานใหญ่ ๆ หลายแห่งในประเทศไทย
ขณะเดียวกันกรมทางหลวงจะประกาศดำเนินการทางกฏหมายกับบริษัทจำกัดจิระเทพ สำหรับทางลอดทางแยกทั้งสองแห่งในเชียงใหม่นั้นหากก่อสร้างครบก็จะแก้ปัญหาจราจรติดขัดในเชียงใหม่และทำให้วงแหวนครบวงการจราจรคล่องตัวในที่สุด
 
12 พฤษภาคม 2550 , 22:11 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่