กองกำลังผาเมืองจัดงานแนะนำผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการชุดใหม่ รวมทั้งจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ขอบคุณสื่อมวลชน

  
    สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานเลี้ยงแนะนำตัวผู้บังคับหน่วยที่ปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่าง ๆ และฝ่ายอำนวยการของกองกำลังผาเมืองชุดใหม่ รวมทั้งเป็นการขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
ค่ำวันที่ 2 ตุลาคม 2548 ที่หอพัก 700 ปี ในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กองกำลังผาเมืองนำโดย พลตรีไพรัตน์ ทองจัตุ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารด้วยดีเสมอมา ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ ส่งผลให้การปฏิบัติงานได้รับความร่วมมือด้วยดี นอกจากนั้นยังได้มีการแนะนำผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงและฝ่ายอำนวยการชุดใหม่ ที่ได้มีการสับเปลี่ยนกำลังกันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เป็นต้นมา
ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองกล่าวว่า ในการปฏิบัติงานรอบปีที่ผ่านมานั้น สิ่งที่ดีใจเป็นอย่างมากคือการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหารแม้แต่ครั้งเดียว ส่วนเรื่องยาเสพติดนั้น คงต้องใช้ความพยายาม อดทนและอดกลั้นในการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาก็มีการบูรณาการทำงานอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดกับทุกหน่วยงาน ทางด้านการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ต้องสำนึกในความเป็นไทย เคารพกฎหมายไทย และอยู่ในสังคมไทยได้อย่างสันติสุข โดยมีปัจจัยเกี่ยวข้องที่เป็นปัญหาอุปสรรคคือลักษณะพื้นที่ยากลำบาก และภาษาท้องถิ่น
ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองยังได้กล่าวถึงการทำงานในปีงบประมาณ 2549 ด้วยว่า กองกำลังผาเมืองมีพื้นที่รับผิดชอบจากเดิม 2 จังหวัดคือเชียงใหม่และเชียงราย เป็น 6 จังหวัด โดยเพิ่มจังหวัดพะเยา น่าน อุตรดิตถ์และพิษณุโลก ทำให้ต้องรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศคือพม่าและลาว ทั้งนี้แม้จะมีหลายปัจจัยมาเป็นข้อจำกัด แต่กองกำลังผาเมืองก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
*********
 
, อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรม 3 ตุลาคม 2548