ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เตือนประชาชนระวังภัยพายุฝนฟ้าคะนอง

  
    
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เตือนประชาชนระวังภัยพายุฝนฟ้าคะนอง น้ำป่าไหลหลาก ขณะเดียวกันได้สั่งการอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลเตรียมแผนทำงานในภาวะฉุกเฉิน
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ขอให้ประชาชนระมัดระวังภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น จากน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนลื่นไถล สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้จัดทำทั้งแผนเฉพาะหน้าและแผนระยะยาวในการป้องกันแก้ปัญหาน้ำท่วม แผนระยะยาวได้ทำการขุดลอกแม่น้ำปิง สร้างพื้นที่แก้มลิง เหมืองและฝาย อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิดและแจ้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมิสเตอร์เตือนภัยในหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงสูง อีกทั้งให้ท้องถิ่นจัดเวรยามเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากภัยธรรมชาติไว้ตลอดเวลา อีกทั้งตรวจสอบเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและไซเรนเตือนภัยให้ใช้งานได้เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน โดยการทำงานต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนอย่างเป็นระบบ
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ยังไม่มีน้ำท่วมขังรุนแรงในพื้นที่ อย่างไรก็ตามจากการที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ประกาศลาออกจากตำแหน่ง ส่งผลให้หลายฝ่ายเกรงว่าการแก้ปัญหากรณีอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จะไม่ทันการณ์ เพราะพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของทั้งเชียงใหม่และภาคเหนือ ขณะที่ช่วงนี้มีฝนตกเกือบทุกวันซึ่งอาจจะเกิดปัญหาอุทกภัยได้
 
12 พฤษภาคม 2550 , 22:16 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่