จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการจังหวัดเชียงใหม่ใสสะอาด เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

  
    
จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการจังหวัดเชียงใหม่ใสสะอาด เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ให้ประชาชนในพื้นที่คัดเลือกอาสาสมัครธรรมาภิบาล เฝ้าระวังปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
นายกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การนำของนายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้วางยุทธศาสตร์การทำงานเน้นประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ขณะนี้ได้จัดทำโครงการจังหวัดเชียงใหม่ใสสะอาด มีอำเภอสันป่าตองและอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่นำร่องดำเนินการ ให้ประชาชนในพื้นที่คัดเลือกอาสาสมัครธรรมาภิบาล หมู่บ้านละ 1 คนและชุมชนในเขตเทศบาลละ 1 คน มีหน้าที่เฝ้าระวังปัญหาโดยเน้นตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ จังหวัดเชียงใหม่จะประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่ใสสะอาด ที่ห้องประชุมธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ และจะจัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครธรรมาภิบาลทั้งหมดด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่เชียงใหม่
ในวันประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่ใสสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะมอบใบประกาศท้าทายให้หน่วยงานที่พร้อมจะเป็นหน่วยงานท้าทายเป็นหน่วยงานใสสะอาดด้วย ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังคงประชุมศูนย์ดำรงธรรมทุกวันอังคาร มีเรื่องร้องเรียนเฉลี่ยสัปดาห์ละ 30 เรื่อง ทั้งจากประชาชนร้องเรียน และจากศูนย์ดำรงธรรมส่วนกลางส่งมาให้ติดตาม ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการประชาสัมพันธ์จังหวัดตรวจสอบข่าวที่ปรากฎตามสื่อต่าง ๆ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หลังจากทราบปัญหาจะให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อวินิจฉัยปัญหาก่อนที่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขให้ลุล่วง
 
12 พฤษภาคม 2550 , 22:20 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่