การตรวจราชการแบบบูรณาการซึ่งเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ภาพรวมดี

  
     หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การตรวจราชการแบบบูรณาการซึ่งเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้แม้ยังไม่เห็นผลอย่างชัดเจนแต่โดยภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
นายธีรภัทร สันติเมทนีดล หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การตรวจราชการแบบบูรณาการซึ่งเริ่มดำเนินการในปีนี้ ภายใต้แนวคิดการออกตรวจร่วมกันหลายกระทรวงพร้อมกัน หากจังหวัดหรือหน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับกระทรวงไหนก็สามารถเสนอเพื่อนำไปสู่การแก้ไข นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจราชการ รวมทั้งการรายงาน ที่นอกจากจะเสนอต่อรัฐบาลแล้ว ยังมีแนวคิดที่จะนำรายงานดังกล่าวเสนอต่อประชาชนได้รับทราบ ซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานเป็นอย่างดี
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า แม้ในทางปฏิบัติอาจมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง เช่น การประสานงาน การหาช่วงระยะเวลาหรือพื้นที่ที่เหมาะสมให้พร้อมกัน ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีกำลังหาทางแก้ไข อย่างไรก็ตาม แม้ขณะนี้การตรวจราชการแบบบูรณาการยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม แต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
 
13 พฤษภาคม 2550 , 16:13 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่