จังหวัดเชียงใหม่จัดงานประเพณีบูชาเสาอินทขิลประจำปี 2550

  
     งานประเพณีบูชาเสาอินทขิล เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2550 ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เริ่มขึ้นแล้ววันนี้ โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม และออกอินทขิลในวันที่ 20 พฤษภาคม หรือที่เรียกกันว่า "เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก"
นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบูชาเสาอินทขิล เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2550 ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าวนี้จัดขึ้นเป็นประเพณีประจำปีของเมืองเชียงใหม่ โดยมีเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดงาน ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมขบวนแห่เครื่องสักการะและดอกไม้บูชาอย่างครบครัน
เสาอินทขิล หรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่นี้ พระเจ้ามังราย ปฐมบรมกษัตริย์ได้ทรงสร้างเมื่อครั้งสถาปนาราชธานี นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ในปี พ.ศ.1839 โดยในช่วงแรกสร้างอยู่ที่วัดสะดือเมือง หรือวัดอินทขิล ต่อมาในสมัยพระเจ้ากาวิละได้ย้ายเสาอินทขิลมาไว้ที่วัดเจดีย์หลวง และได้บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2342 เสาอินทขิลจึงเป็นเสาหลักเมืองคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เป็นที่รวมวิญญาณของบรรพบุรุษสืบต่อมา และจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประเพณีบูชาเสาอินทขิลเป็นประจำทุกปีโดยจะประกอบพิธีในวันแรม 12 ค่ำเดือน 8 เหนือเป็นวันเข้าอินทขิล ไปจนถึงวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 9 เหนือ และในวันขึ้น 4 ค่ำเดือน 9 เหนือจะเป็นวันออกอินทขิล หรือที่เรียกกันติดปากว่า เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก
สำหรับปีนี้ ประเพณีบูชาเสาอินทขิล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 19 พฤษภาคม 2550 และในวันที่ 20 พฤษภาคม 2550 เป็นวันออกอินทขิล
ในการบูชาเสาอินทขิลนั้น ประชาชนจะนำดอกไม้ธูปเทียน น้ำขมิ้นส้มป่อย น้ำอบน้ำหอมใส่พาน หรือภาชนะไปทำการสักการะบูชาที่วัดเจดีย์หลวง โดยเปิดโอกาสให้ศรัทธาประชาชน ได้ทำบุญสรงน้ำ ปิดทองพระพุทธรูปฝนแสนห่า ใส่ขันดอกไม้บูชาเสาอินทขิลทุกวัน
 
13 พฤษภาคม 2550 , 17:39 น. , อ่าน 1271  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่