สัมมนา รวมพลังข้าราชการไทย ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2550 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ภาครัฐยังคงสานต่อนโยบายประหยัดพลังงานของส่วนราชการ โดยในรอบปี 2549 ที่ผ่านมาในพื้นที่สำนักงานพลังงานที่ 10 สามารถประหยัดได้คิดเป็นมูลค่าถึง 18 ล้านบาท
นายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา รวมพลังข้าราชการไทย ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2550 ที่โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการประหยัดพลังงานอย่างเต็มที่ โดยมีหน่วยงานราชการจาก 6 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพลังงานที่ 10 ได้แก่เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยาและแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการสัมมนา
สำหรับการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการนั้น ในรอบปีที่ผ่านมามีการใช้ไฟฟ้าประมาณ 6,360 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 5 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 15,900 ล้านบาท ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 895 ล้านลิตร ร้อยละ 3.5 ของประเทศ คิดเป็นเงินประมาณ 22,375 ล้านบาท แม้จะไม่มากนักแต่ทุกรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการ เป็นแกนนำและเป็นตัวอย่างในการประยัดพลังงานเสมอมา ทั้งนี้ในปี 2549 หน่วยงานราชการในพื้นที่สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 10 จำนวน 313 หน่วยงาน สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 3.04 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง และประหยัดน้ำมัน 414,000 ลิตร คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้มากว่า 19.75 ล้านบาท
และในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบโล่รางวัลให้กับหน่วยงานที่ลดการใช้พลังงานพลังงานดีเด่นในภูมิภาค โดยหน่วยงานที่สามารถประหยัดพลังงานได้ดีเยี่ยม ด้านไฟฟ้า ได้แก่สำนักงานคุมประพฤติภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ และด้านน้ำมันเชื้อเพลิงได้แก่ สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 จังหวัดลำพูน
 
14 พฤษภาคม 2550 , 18:03 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่